Colná dekláracia,
verejný colný sklad,
dovoz automobilov
a elektromobilov.

Spoločnosť Col – servis s.r.o. pôsobí na Slovenskom trhu od roku 2001. Od začiatku svojej pôsobnosti poskytuje služby v oblasti colnej deklarácie, je prevádzkovateľom verejného colného skladu. Po vstupe Slovenska do EÚ začala firma poskytovať služby v oblasti vystavovania štatistických hlásení INTRASTAT-SK. Od roku 2011 Col - servis s.r.o. rozšírilo portfólio svojich služieb o nákladnú dopravu do 3,5t. Spoločnosť sa dlhodobo špecializuje na spoluprácu s americkými firmami zaoberajúcimi vývozom tovaru z USA, najmä osobných automobilov a motocyklov. V súčasnej dobe sa spoločnosť orientuje aj na sprostredkovanie kúpy a dovozu elektromobilov z USA. Spoločnosť je držiteľom osvedčenia SHS - Schválený hospodársky subjekt.

Colný úrad Nitra Dovoz tovaru z Ameriky

V roku 2004 sa presťahovala spoločnosť do priestorov colného úradu v Nitre na Bratislavskej ulici 3, kde poskytovala svoje služby až do mája 2017, kedy sa spolu s colným úradom presťahovala na aktuálnu adresu Trnavská 3651, Nitra- Kynek. Od roku 2010 je jediným majiteľom a konateľom Ing. Pavol Guba, ktorý bol spoločníkom od začiatku činnosti. V colno-deklaračnej oblasti majú pracovníci firmy viac ako 20 ročné skúsenosti.

Služby
colnej deklarácie

 • komplexné zastupovanie fyzických a právnických osôb v colnom konaní
 • vystavovanie colných dokumentov EAD, TIR Carnet, EUR1, A.TR, CMR, T2L, JCD, JCDd
 • vystavovanie tranzitných dokumentov T1, T2
 • ručenie za colný dlh: prepustenie do voľného obehu, dočasné uskladnenie tovaru, colné uskladňovanie, dočasné použitie, aktívny zušľachťovací styk, konečné použitie

Ďalšie služby

 • Štatistické hlásenia INTRASTAT-SK
 • Verejný colný sklad- skladovacie služby, manipulácie s tovarom s VZV do 2,5t
 • Nákladná preprava do 3,5t dodávkovým automobilom FIAT Ducato
 • Poradenstvo v oblasti colnej deklarácie
 • Skladovanie tovaru v Dočasnom sklade
 • Sprostredkovania dovozu automobilov/motocyklov z USA
 • Sprostredkovania kúpy a dovozu elektrických automobilov z USA

Cenník služieb

Cenník služieb je postavený na individuálnej spolupráci a dostupný na vyžiadanie.

Kontakty

Col - servis s.r.o.
Trnavská 3651
949 01 Nitra - Kynek

IČO: 36 542 521
IČ DPH: SK2020153322

Tel.:
0907 714 362
0907 714 363
0902 714 411

E-mail:
colservis.nitra@gmail.com

Sídlo firmy

Trnavská 3651, 949 01 Nitra

Adresa skladu

Bratislavská 13, 949 01 Nitra
Kontakt na skladníka: 0908 416 886